Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Tấm Huy Hiệu

      Được nhận danh hiệu trên tay
Nhớ khi gian khổ trước đây dãi dầu
      Ngày đêm luôn ở tuyến đầu
Mong sao đường xá thông cầu thông xe
     Liên hồi bom đạn trút ra
Đêm đêm pháo bắn như là sáng trăng
      Địch thường gây những khó khăn
Điêu tàn cho nước cho dân một thời
       Thế nhưng ta vẫn yêu đời
Hát át bom đạn cho đời nở hoa
      Nằm hầm nhủ bụi cũng qua
Như bao giấc ngủ ở nhà ấm êm
      Việc làm thầm lặng không tên
Tổ này đội khác vươn lên hàng đầu
      Thâu đêm bảo vệ đường cầu
Hậu phương tiền tuyến như nhau làm tròn
      Đá mòn nhưng chí không mòn
Đất nước mình còn cũng mới còn ta
       Huy hiệu là những bông hoa
Nở khắp mọi miền đất nước vươn cao
       Lấp lánh trên ngực ngôi sao
Vì dân vì Đảng khi nào đã quên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét