Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Hát Môn Quê hương tôi

Xứ đoài mây trắng nhẹ trôi
Hát Môn mùa hạ đồng phơi lúa vàng
Chuông chùa ngân gọi thu sang
Đền bà Trưng Trắc lung linh điện thờ

Giếng làng ngọt nước xưa mờ
Cây đa bến nước biển hồ biếc xanh
Tháng ba mở hội sang canh
Trầu cau vôi thắm đưa tình trao duyên

Làng quê phố mọc đi lên
Nhà tầng cao vút người chen chúc người
Cảnh xưa người cũ đâu rồi
Một vùng thị tứ đổi đời đua chen

Người quê xa xứ trăm miền
Vẫn trong tâm tưởng về bên xứ đoài

                                                         Hát Môn, tháng 6 năm 2014.

                                                         Trần Đình Lương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét