Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Về quê đại tướng


Con về với gió đại phong
Vũng Chùa Đảo Yến tìm trang sử vàng
Cúi đầu con thắp nén nhang
Kính người về cõi vĩnh hằng thảnh thơi.

                                                             

Tổ Việt Đền Hùng phú thọ


Bốn nghìn năm lẻ chủ Phong Châu
Tổ Việt Nam ta miếu hiện hùng
Mười tám đời vua vun gốc lạc
Chín mươi lăm triệu nảy trồi hồng
Bão giông lắm lúc nghiêng trời biển
Dân Việt muôn thu vững núi sông
Chiêm bái điện vua ai đã tỏ
Nỗi niềm Việt tổ nhớ hay không.
                                     

Hát Môn Quê hương tôi

Xứ đoài mây trắng nhẹ trôi
Hát Môn mùa hạ đồng phơi lúa vàng
Chuông chùa ngân gọi thu sang
Đền bà Trưng Trắc lung linh điện thờ

Giếng làng ngọt nước xưa mờ
Cây đa bến nước biển hồ biếc xanh
Tháng ba mở hội sang canh
Trầu cau vôi thắm đưa tình trao duyên

Làng quê phố mọc đi lên
Nhà tầng cao vút người chen chúc người
Cảnh xưa người cũ đâu rồi
Một vùng thị tứ đổi đời đua chen

Người quê xa xứ trăm miền
Vẫn trong tâm tưởng về bên xứ đoài

                                                         Hát Môn, tháng 6 năm 2014.

                                                         Trần Đình Lương

Diêu bông xứ đoài


Thơ anh tìm lá diêu bông
Tìm em về với bên anh chung tình
Làm thơ anh nhớ tới mình
Trăng lên trúc mọc đầu đình có đôi
Làm thơ vui lắm em ơi
Cho loan với phượng lên chơi xứ đoài
Cho tình yêu mãi chẳng phai
Diêu bông anh hái sáng mai tặng nàng
                                                     Hát Môn, tháng 6 năm 2014.

                                                         Trần Đình Lương

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Ảnh hoạt động
 

Album ảnh Gia đình

 
Ảnh cá nhân