Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Chúc Mừng Hội Thọ Xuân Quý Tỵ

         Chúc mừng các cụ tuổi cao
Xuân về đón tết hoa đào thắm tươi
        Tuổi tròn bảy tám chín mươi
Chung vui hội thọ mọi người hân hoan
         Chính quyền đoàn thể Đảng đoàn
Quan tâm hội thọ chu toàn đẹp sao
          Những lời mong đợi ước ao
Năm tròn tuổi thọ biết bao nghĩa tình
         Niềm vui trong các gia đình
Cháu con phấn khởi ân tình kính dâng
        Cây cao bóng cả tốt lành
Vững cây bền gốc lá cành xum xuê
       Chúc cho hội mãi nguồn vui
Thọ trường tám chín mười mươi còn nhiều.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét