Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Tổ Việt Đền Hùng phú thọ


Bốn nghìn năm lẻ chủ Phong Châu
Tổ Việt Nam ta miếu hiện hùng
Mười tám đời vua vun gốc lạc
Chín mươi lăm triệu nảy trồi hồng
Bão giông lắm lúc nghiêng trời biển
Dân Việt muôn thu vững núi sông
Chiêm bái điện vua ai đã tỏ
Nỗi niềm Việt tổ nhớ hay không.
                                     

0 nhận xét:

Đăng nhận xét