Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Một Thời Để Nhớ

Nghe theo lời Đảng gọi
Em thanh niên xung phong
Trường Sơn bom đạn nổ
Làm đường lập chiến công
Dù gian khổ hy sinh
Ban ngày hay ban đêm
Nhiệm vụ vẫn không quên
Thông xe ra tiền tuyến
Luôn vì Đảng vì dân
Phục vụ đường hành quân
Người xe ra chiến trường
Đi tỏa khắp mọi phương
Quân trang sao thiếu một
Biết bao nhiêu đồng đội
Hy sinh vì bom rơi
Đói cơm và bệnh tật
Đã vĩnh viễn cuộc đời
Đất nước giành thắng lợi
Thống nhất về mỗi nơi
Bao chị em lỡ rồi
Về quê sống đơn côi
Tuổi xuân hiến trọn đời
Chính sách mới có thời
Cho những người có công
Đảng sáng suốt nhìn trông
Lâm Đồng Hà Lâm một
Là thanh niên xung phong.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét