Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Giới Thiệu

Họ và Tên: Trần Đình Lương
Sinh ngày 03/04/1949
Quê quán: xã Hát Môn,Huyện Phúc Thọ - TP.Hà Nội
Chức vụ công tác hiện nay: Chủ Tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hát Môn - Phúc Thọ - Hà Nội
Hội viên CLB Đoài Phương
Hội viên CLB Thơ Việt Nam
2.Quá trình tham gia cách mạng
  + Tháng 2-1968 tham gia Quân đọi nhân dân Việt Nam -Trung đoàn 5, sư đoàn 320B, tham gia chiến đấu và phục vụ ở chiến trường Khe xanh đường chín- Quảng Trị
+ Năm 1974 chuyển về công tác ở địa phương, chức vụ y sĩ trưởng trạm y tế xã Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội.
+ Năm 1994 nghỉ chế độ hưu địa phương
+ Năm 1995 đến nay tham gia công tác tại quỹ tín dụng nhân dân Hát Môn - Phúc Thọ-Hà Nội
3 Thành Tích
 - Đã được Đảng và Nhà Nước các bộ ngành tặng thưởng
      + Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất
      + Huy chương chiến sỹ giải phóng
       + Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
       + Kỉ niệm chiến sỹ Trường Sơn
       + Kỉ niệm cựu chiến binh

       + Kỉ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX Việt Nam
        + 5 Bằng khen của Bộ , ngành -TP Hà Nội
        + 25 Giấy khen của các cấp HUyện , Tỉnh, TP Hà Nội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét